27.09.2016

IKOONI EES Valeri Petrovi vaimulik muusika

 

 1. Sulle, Sõjaülemale * To Thee, o Theotikon                                              before-the-icon-cd-1_page_1-copy

Kolm laulu Püha Neitsi Maarjale * Three songs to Holy Virgin Mary

 1. Palve Jumalaemale * Theotokos
 1. On kohus * It is meet and right  
 1. Oh Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta * Rejoice, o Virgin, Mother of God

Vaimulik tsükkel koorile „Ikoonid muusikas“* Sacred cycle for the choir „Icons in Music“

 1. Ikoon „Kristuse Sünd“ * The Icon of Nativity
 1. Ikoon “Õnnistuse karikas” * The Icon of Inexhaustible Chalice
 1. Ikoon “Inimkäteta tehtud päästja” * The Icon of Holy Mandylion

Osad kantaadist JUMAL Gavrila Deržavini sõnadele * The parts form the cantata “God” on texts by Gavrila Derzhavin

 1. Avamäng * Ouverture
 1. Ode IV
 2.  Ode VII
 3.  Ode VIII
 1. Finale
 2.   Ooper “Püha mäe room” * Opera “The joy of holy Mountain” Avamäng (teine vaatus) * Ouverture (the second Act)  
 1. Hällilaul * The Lullaby 

                                                                                                                                                                                            Salvestatud 2016.aastal Viimsi Püha Jaakobi kirikus, Eesti /Recorded in 2016 in Viimsi St.Jacob’s Church, Estonia